Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die E-Groot Consultancy verstrekt. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Persoonsgegevens door interactie

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Persoonlijke data wordt niet alleen gecreëerd door interactie maar ook door technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden

 1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn naam en e-mailadres nodig.
 2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
 3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan E-Groot Consultancy verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor E-Groot Consultancy.
 4. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden. wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
 5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden na 4 weken verwijderd. Adresgegevens van offertes en facturen worden opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Ontvangers

De gegevens die E-Groot Consultancy ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 1. Google / Vimexx

De e-mail van E-Groot Consultancy wordt gehost bij Google & Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google en/of Vimexx.

 1. WordPress

De website en back-up van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens die jij achterlaat op de website van E-Groot Consultancy zijn op de servers van Vimexx opgeslagen

 1. Moneymonk

Facturatie en Offerte gegevens worden opgeslagen op de servers van MoneyMonk.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door E-Groot Consultancy of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestap-verificatie.

Bij deze tweestap-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar E-Groot Consultancy. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van E-Groot Consultancy privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij E-Groot Consultancy vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met E-Groot Consultancy. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door E-Groot Consultancy. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij E-Groot Consultancy opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient E-Groot Consultancy al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij E-Groot Consultancy vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat E-Groot Consultancy niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat E-Groot Consultancy jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@e-groot.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

E-Groot Consultancy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van E-Groot Consultancy via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan E-Groot Consultancy de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met E-Groot Consultancy met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

E-Groot Consultancy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer E-Groot Consultancy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van E-Groot Consultancy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@e-groot.nl
Hoofdstraat 89 | 7011 AD Gaanderen